A Society tecknar viktigt ramavtal med Husbanken

A Society och Husbanken har tecknat ett viktigt ramavtal kring leverans av konsulttjänster inom IT-utveckling och modernisering. Ramavtalet beräknas ha ett värde på 160-200 miljoner norska kronor under fyra år.

Våra nyheter