Hur fungerar det?

Vi arbetar med att maximera fördelarna i den nya flexibla konsultarbetsmarknaden

Varje personlig relation är för oss unik och måste vårdas. A Society kan beskrivas som en organisation med två ben - det ena nätverkar med konsulter och partnerbolag och det andra hittar rätt konsult till rätt uppdrag åt uppdragsgivare. Båda delarna är lika viktiga och mellan oss kan vi bygga en gemensam bild av hur kompetensbehovet och kompetensförsörjningen ser ut på den flexibla konsultarbetsmarknaden.

 
Från ledigt uppdrag till konsult i nytt uppdrag – hur går det till? 

Hur går det egentligen till när en uppdragsgivare har ett behov som vi ska matcha och fylla med rätt kompetens? Oftast ser det ut ungefär såhär:

• Vi definierar tillsammans med våra uppdragsgivare en kompetensprofil för att matcha ett specifikt uppdrag

• Uppdraget och kompetensprofilen annonseras ut i vårt nätverk av konsulter och partners

• Konsulterna i nätverket anmäler sitt intresse efter att ha hittat uppdraget

• A Society genomsöker också nätverket för att identifiera konsulter som matchar profilen.

• En noggrann kvalitetssäkring genomförs för att säkerställa att konsulten lever upp till kundens stipulerade leverantörsvillkor

• Vi presenterar konsulter för uppdragsgivare där vi ser en matchning

• Konsulten och uppdragsgivaren får en transparent dialog och en enkel process.


Passion, Action och Freedom!
Vi har tre kärnvärden inom A Society: Passion, Action och Freedom. Värdena sammanfattar vad vi står för och är avgörande för hur vi agerar i vårt dagliga arbete.

Passion
Vi brinner för det vi gör och för att maximera varje individs förmåga att prestera. Varje personlig relation är unik och måste vårdas för att hålla liv i passionen.

Action
Vi ser alltid till att det finns rätt förutsättningar för varje individ att lyckas, genom att erbjuda rätt verktyg och support. Att vara handlingskraftig och att kunna lita på att alla levererar över förväntan är grunden i vår verksamhet.

Freedom
Vi ser till att de som vill, kan vara fria konsulter, maximera sin förmåga och realisera sina ambitioner på arbetsmarknaden. Vi tror att frihet är en så stark kraft att den skapar de bästa lösningarna. Vi ger våra konsulter frihet att lyckas!

 

Registrera dig