Vårt erbjudande

A Society arbetar konsultnära och fokuserar på att ge stöd och uppdrag som möjliggör för de anslutna konsulterna att lyckas. Samtidigt försörjs kunderna utifrån deras behov med rätt kompetens och volym.

 

Strategisk kompetensförsörjning

Vi är en samarbetspartner för uppdragsgivare som är i behov av strategisk kompetensförsörjning inom IT, teknik, R&D och Life Science.  Vi sätter stor vikt på att lösa våra kunders kompetensbehov av specialister och ser till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats så snart som möjligt.

Vi verkar på en marknad som blir allt mer snabbrörlig, att samla den bästa kompetensen i ett och samma nätverk innebär därmed stora fördelar för såväl konsulter som kunder.

Vår definition på ”nätverk” och ”att nätverka” skiljer sig nog en hel del från andras. Vi ser nämligen till att själva styra och påverka hur vårt nätverk ska växaVi inväntar inte, vi arbetar proaktivt med att knyta till oss konsulter och leverantörer som både nu och i framtiden kan vara av stor betydelse för våra kunders framgång.

 
Kvalitetssäkring

Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person utifrån kundens behov. Vi genomför en gedigen kvalitetssäkring ur flera aspekter såsom formell kompetens, erfarenhet, referenser, personliga egenskaper, säkerhet samt följsamhet runt kundens stipulerade leverantörsvillkor.

Vi vill alltid ge mer, så vi nöjer oss inte med att skicka ett antal Cv:n till dig när det är dags – vi har gjort ett grundligare researcharbete än de flesta och de (fåtal) kandidater som når dig är lika lämpade och kompetenta, vi har nämligen sållat bort alla andra och bara behållit de bästa för uppdraget, på så sätt ger vi dig en mer träffsäker rekommendation. Vi skräddarsyr lösningar beroende kundens behov och utmaningar avseende specialistkompetens. Kunden får en hållbar och precis leverans med nischade specialister och får då mer tid över att fokusera på sin kärnverksamhet.