Varför A Society

A Society är en kompetent samarbetspartner för uppdragsgivare som är i behov av strategisk kompetensförsörjning.

 

Starkt internationellt nätverk

Vårt starka internationella nätverk med hög leveransförmåga av kvalificerade konsulter är en av våra största styrkor. Vi bygger långsiktiga relationer med både kund som egen-, småföretagare och partnerbolag runt om i världen. Vi har stora globala kunder som vi dagligen levererar specialister till.

Våra större kunder finner du inom affärsområdena: Samhällsbyggnad, ekonomitjänster, Life Science, fordon, bank & försäkring, ICT/telecom, media, offentlig sektor, handel, flyg och försvar.

Med kontor i Sverige, Danmark, UK, USA, Kanada och Indien befinner vi oss där våra större kunder finns, och vi utvecklar hela tiden vår leveransförmåga och bygger större nätverk för att möta kraven på leverans och kompetens av specialister som våra kunder efterfrågar.
Vår industriella kompetens tillsammans med vår passion för relationer leder till våra konsulter, partners och kunders framgångar!

 
Kompetenta gränssnitt

Med en hög kunskap om kundens affär, verksamhet, teknik, processer och praxis, förhandling, avtalsskrivning, lagstiftning och problemlösning, ger vi en träffsäker rekommendation baserat på en noggrann urvalsprocess och gediget kvalitetssäkringsarbete.
Våra processer är väl utvecklade och möter de hårda krav som våra kunder ställer på oss.

Vi inväntar inte, vi arbetar proaktivt med att knyta till oss konsulter och leverantörer som både nu och i framtiden kan vara av stor betydelse för våra kunders framgång.

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi arbetar för din skull. Inledningsvis lägger vi stor vikt vid att förstå dina önskemål, krav och kvalitetssäkring av uppdraget.

Genom att anlita oss kan våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet, då vi är specialister på att snabbt anpassa oss efter kundens önskemål och behov. Med vår hjälp kan våra kunder lugnt tacka ja till nya affärer, och tack vare vår gedigna erfarenhet och vårt omfattande nätverk kan vi gång på gång lyckas leverera ett WOW!


GIG-ekonomi

Den nya arbetsmarknaden har fått namnet GIG-ekonomi. Fasta anställningar ersätts av tillfälliga uppdrag. Detta inkluderar alla arbetstagare som är intresserade av en friare uppdragsform, vare sig det gäller egenföretagare eller anställda på ett konsultbolag. 
Att jobba som konsult innebär större frihet och en chans för arbetstagaren att välja det uppdrag som passar just nu. Det skapar flexibilitet både för den som behöver specialistkompetens och den som besitter den.

Vi är en samlingsplats för de skickligaste konsulterna oavsett om de tillhör ett konsultbolag eller är egenföretagare. Idag har vi över 1 200 konsulter på uppdrag runt om i världen.

Vi arbetar för att maximera fördelarna på den rörliga konsultar betsmarknaden, både för konsulter och uppdragsgivare. Vår uppgift är att hjälpa både konsult och uppdragsgivare med den perfekta matchningen. Vi arbetar enligt en transparent och enkel modell. Vi erbjuder en gemenskap för konsulterna, stabila ekonomiska transaktioner och en kontaktperson som bryr sig på riktigt.