NYHETER

Skapad 20e feb 2020

A Society ett värderingsdrivet bolag

Våra värderingar står för mer än bara ord, de påverkar vad vi gör och hur vi driver bolaget. Som värderingsdrivet bolag ger vi oss möjligheten att särskilja oss och skapa en unik förutsättning när det gäller att bygga ett bolag drivet av våra handlingar och beteende. Det är vi tillsammans som bygger kultur och värdegrund, inifrån och ut.

I medgång såväl som motgång så är det av högsta vikt att vi agerar som ett värderingsdrivet bolag. Under 2019 genomförde A Society något som vi valt att kalla "Värderingsresan”. Resan startade i Malmö, avslutades i Stockholm och berörde alla kontor i Sverige. Att rundresan är klar innebär inte att vi är klara, det är snarare startskottet på en kontinuerlig och viktig process. Vi har valt att dela med oss av vår resa för att inspirera fler bolag att ta klivet att bli värderingsdrivna.

I en artikelserie bjuder vi på de olika delarna man behöver gå igenom för att bli ett värderingsdrivet bolag.

Jag heter Ann Kryhl och är HR-ansvarig för A Society-koncernen och det är jag som är hjärnan bakom hela idén. Tillsammans med marknadschefen Sofie har jag tagit fram hela bolagets värderingskompass, i särklass en av de delarna som jag är mest stolt över i min yrkeskarriär.

Kollegan och vapendragaren Sofie Magnoy tillika marknadschef, var inte sen att hänga med på resan. När jag presenterade en del av mina idéer väcktes mängder av tankar hos Sofie för hur materialet skulle kunna se ut, hur det skulle tas emot av medarbetarna, allt för att engagemanget skulle bli så högt som möjligt och för att alla skulle kunna se fördelarna och vilja vara en del i bolagets utveckling.

Materialet som ni kommer att få ta del av framöver är formgivit av Sofie utifrån mina tankar om hur vi som bolag skulle kunna höja vårt engagemang och driva bolaget mot en tydlig värdegrund där våra gemensamma handlingar får stå i fokus.

Vad vi gör?

A Society är ett företag med två viktiga uppdrag, varav det ena är att nätverka och bygga långsiktiga relationer med konsulter och partners världen över, oavsett om de är enmans-, fåmans- eller tillhör ett större konsultbolag. Det andra är att lösa våra kunders kompetensbehov av specialister och se till att få rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats så snart som möjligt oavsett var i världen de befinner sig.

Läs mer här

 

Taggar: asocietysvärderingsresa, värderingsdrivet bolag, kultur

asocietysvärderingsresa