Skapad 20e feb 2020

A Society ett värderingsdrivet bolag

Våra värderingar står för mer än bara ord, de påverkar vad vi gör och hur vi driver bolaget. Som värderingsdrivet bolag ger vi oss möjligheten att särskilja oss och skapa en unik förutsättning när det gäller att bygga ett bolag drivet av våra handlingar och beteende. Det är vi tillsammans som bygger kultur och värdegrund, inifrån och ut.

I medgång såväl som motgång så är det av högsta vikt att vi agerar som ett värderingsdrivet bolag. Under 2019 genomförde A Society något som vi valt att kalla "Värderingsresan”. Resan startade i Malmö, avslutades i Stockholm och berörde alla kontor i Sverige. Att rundresan är klar innebär inte att vi är klara, det är snarare startskottet på en kontinuerlig och viktig process. Vi har valt att dela med oss av vår resa för att inspirera fler bolag att ta klivet att bli värderingsdrivna.

I en artikelserie bjuder vi på de olika delarna man behöver gå igenom för att bli ett värderingsdrivet bolag.

Läs mer här

Taggar: asocietysvärderingsresa, värderingsdrivet bolag, kultur

asocietysvärderingsresa