A Secret

 Hot från alla håll! Id-kapning, fishing, cyberattacker, trojaner, sniffers... Låt oss påvisa hur vi angriper ämnet i stort. Vi kommer göra en "live-sniffning"! ...