NYHETER

Vad utgör en framgångsrik ekonomiavdelning?

Det är en viktig fråga som alla ledare av en ekonomiavdelning bör ställa sig. För mig betyder det att vi inte nöjer oss med att skapa fakturor och tillhandahåll ...