NYHETER

Skapad 18e sep 2019

Vi är ett team generalist-specialister

Det finns många olika sätt att organisera företaget och de olika avdelningarna man har. Alla sätt har sina för- och nackdelar men det gäller att ta reda på vad som fungerar bäst för den verksamhet man bedriver. A Society har organiserat sig utifrån idén om att alla medarbetare oavsett avdelning påverkar kundupplevelsen. I vår första artikel berättade vi om varför vår ekonomiavdelning adderat begreppet ”Service Management” till både titlar och avdelningsnamn. I denna artikel, som är nummer 2 i vår serie, berättar vi lite mer om hur vi tänker kring att organisation, system och arbetssätt bidrar till att skapa riktigt goda och långa relationer med våra kunder och konsulter.

 

Organisation
structure

Många företag idag placerar sin ekonomiavdelning långt ifrån kunden och långt ifrån kärnverksamheten. Avdelningen riskerar då att bli isolerad och tappar kopplingen till bolagets huvudprocesser. Man har ofta helt separata arbetssätt som inte är i synk med resterande avdelningar. Ändå är det den samlade insatsen som utgör upplevelsen av företaget.

Kontakten med våra kunder och konsulter sker från försäljningsögonblicket, (offert, avtal, affär) och vidare genom det administrativa/ ekonomiska (avstämning, tidrapportering, fakturering). genom hela detta flöde påverkas upplevelsen, som kan vara positiv eller negativ beroende på bemötande, snabbhet, kvalitet och hur kommunikationen fungerar. Att placera sin ekonomiavdelning lika centralt och nära sina kunder ger bättre möjligheter till att uppnå en riktigt bra totalupplevelse! 

Vi är ett team generalist-specialister

 

E5E3F19F-F14B-4947-A4DD-26973EB84AF2

"Att vara ett team generalist-specialister innebär att vi kan tillgodose kundernas önskemål och krav på oss som företag och samarbetspartner. Att vara både generalist och specialist är egentligen en kontradiktion, men det är ett utomordentligt bra ord för att beskriva oss"

På mindre bolag är det vanligt att en eller ett fåtal personer gör allt som faller inom i ekonomiavdelningens ansvar. Men när man växer så brukar det leda till att man delar in avdelningen i olika delar och placerar resurser inom olika områden. Ett typiskt exempel är kundreskontra och leverantörsreskontra. Man arbetar antingen med det ena eller det andra och blir således specialist inom ett smalt område. Men det är vår övertygelse att ger en högre kvalitet när människor har en helhetssyn, och sinnet för logik och problemlösning kan komma till sin rätt. Man förstår hur saker och ting hänger ihop och det blir mer motiverande att utföra arbetet när det är omväxlande och man får utmana sig själv. På A Societys ekonomifunktion är målet att alla ska kunna så mycket som möjligt om allt vi gör inom avdelningen, men att man samtidigt ska få möjlighet att utveckla sina superkrafter. Kan man vara både specialist och generalist? Absolut kan man det! Människan har definitivt förmågan att blir riktigt duktig på många saker parallellt, så det finns ingen anledning att begränsa sin kunskap.

"Ett team av generalist-specialister som stöttar våra kunder, konsulter och kollegor!"

38063FDE-C693-43E7-A88A-543C0F7E6B6C

System och processer

Även de system som används i verksamheten påverkar prestationen utåt. Den strategi som vi har valt går ut på att alla arbetar i samma system i så stor utsträckning som möjligt, och det i syfte att bli effektiva, transparenta samt kunna leverera en bättre totalkvalitet. Ett system innebär ett (1) register samt att alla har tillgång samma data. Risken för avvikelser minimeras vilket ger högre kvalitet. Genom detta kan även god service säkerställas genom att man kan hjälpa till att lösa saker direkt utan att behöva slussa vidare till någon annan person/avdelning och detta tillför ett stort mervärde för alla partner. Att hålla ihop processen genom att arbeta i samma system, gör att man som medarbetare får god insyn i hela processkedjan, vilket får flera positiva effekter såsom hög arbetsmotivation, kvalitetssäker data, effektivitet och möjlighet att ge riktigt god service i alla led. Denna strategi gällande system och teknik ger oss möjligheter att bli just generalist-specialister eftersom det ger oss förutsättningarna i form av tillgänglig data och insyn i hela affärskedjan.

Slutord

Med relativt enkla medel har team Ekonomi och Service Management på A Society hittat sitt sätt att bidra till företagets utveckling i positiv riktning. Som generalist-specialister kommer vi fortsätta att faktiskt sätta kunden främst på riktigt! Förändringar som kommer med att bolaget växer, omvärlden förändras eller av att den tekniska utvecklingen går framåt ska gynna oss som bolag, och som avdelning, samt ge oss bättre förutsättningar att lyckas. Men det viktigaste är att det gynnar våra kunder och konsulter samt gör oss till den absolut bästa samarbetspartnern när det gäller förmedling av kvalificerade konsulttjänster.

4

Undertecknat: A Society, Team Ekonomi och Service Management

Taggar: a society group, Finance, Service Management, Ekonomi, personliga relationer

a-society-group