Ett värderingsdrivet bolag

Våra värderingar

Våra värderingar står för mer än bara ord, de påverkar vad vi gör och hur vi driver bolaget. Som värderingsdrivet bolag ger vi oss möjligheten att särskilja oss och skapa en unik förutsättning när det gäller att bygga ett bolag drivet av våra handlingar och beteende. Det är vi tillsammans som bygger kultur och värdegrund, inifrån och ut.

Passion-värdeord-ikon-med-brinnande-hjärta-A-Society

Jag gör skillnad

Passion handlar om min inre glöd och mitt engagemang. Jag agerar kulturbärare och vårdar med stor nyfikenhet relationer med mina kollegor, kunder, partners samt branschen jag verkar i.

Värdeord-Action-ikon-med-handslag-A-Society

Jag agerar och uppnår resultat

För mig betyder handling mer än ord. Jag agerar lösningsorienterat, tänker affärsmässigt och med kundens bästa i fokus. Min prestation är viktig och bidrar till bolagets framgång.

Värdeord-Freedom-ikon-med-flygande-duva-A-Society

Jag får och tar ansvar

Jag utvecklar och driver mitt arbete, jag får frihet att planera, agera genom ansvar och inom givna ramar för att nå våra mål. Jag visar engagemang genom återkoppling och delaktighet, vågar fråga, ifrågasätta och tänka utanför boxen.

Värderingskompassen

Vårt värderingsmagasin och det värderingsarbete vi gjort tillsammans inom bolaget har vi valt att kalla för ”värderingskompassen”.
Kompassen är till för att finna rätt väg till att styra och leda oss, när vi utvecklar verksamheten mot att nå framgång för oss som anställda, våra kunder, branschen och marknaden vi verkar i.

Läs vårt värderingsmagasin

Värderingskompass-styr-våra-handlingar-A-Society
Agneta Eriksson syn på värderingar sittandes i en fåtölj med kaffekopp i handen

Agneta Eriksson

Business Manager

A Society ger mig friheten att lyckas, genom att ge förtroende att hitta mina egna vägar där jag får fokusera på långsiktiga relationer. Min kompetens och erfarenhet jag fått under mitt yrkesliv tillvaratas, jag växer och utvecklas själv samt tillsammans med bolaget. Det var också viktigt att hitta en arbetsgivare som låg i framkant, både inom värderingar men också affärsetik.

Agneta Eriksson syn på värderingar sittandes i en fåtölj med kaffekopp i handen

Passion

Brinnande engagemang
  • Tar ansvar för uppfyllande av de individuella målen och bidrar till uppfyllande av gemensamma mål.
  • Aktivt närvarande och engagerad i mötet med kollegor, kunder och intressenter.
  • Agerar kulturbärare och strävar efter att följa företagets värderingskompass.

 

Megan-Reif-Dyvermark-utstrålar-passion-värdeord-A-Society
passion-symbol-hjärta-i-betong-värdeord-A-Society

Action

Handlings- och relationsorienterad
  • Löser arbetsuppgifter, levererar resultat och prioriterar och agerar affärsmässigt.
  • Agerar säljdrivet med relationen i fokus.
  • Driver, hittar nya vägar och håller fortsatt fokus på hög aktivitetsnivå även när omständigheter i branschen förändras.
Handlingskraftiga-medarbetare-resultat-A-Society
Relationen-i-fokus-teamwork-A-Society

Freedom 

Strategisk och idérik
  • Tar ansvar för att med brinnande engagemang delta i att utveckla bolaget.
  • Våga fråga, ifrågasätta och tänka utanför boxen.
  • Tar ansvar, ger återkoppling och deltar aktivt i utvecklingen av kollegor och bolaget genom att dela kunskap.
Strategisk-och-iderik-medarbetare-A-Society
Ifrågasätta-strukturer-tänka-utanför-boxen-A-Society
Vi är experter på att hitta rätt kompetens i rätt tid och hjälper våra kunder och partners att nå sina mål. Vi agerar i linje med bolagets värderingar och litar på vår inre kompass.
Vill du bli en del av oss?
Lediga tjänster

Värderingsresan

I medgång såväl som motgång så är det av högsta vikt att vi agerar som ett värderingsdrivet bolag. Under 2019 genomförde A Society något som vi valt att kalla "Värderingsresan”. Resan gick från Malmö i söder till Stockholm lite längre norrut och berörde alla kontor i Sverige. Att rundresan är klar innebär inte att vi är klara, det är snarare startskottet på en kontinuerlig och viktig process. Genom att vara och arbeta som ett värderingsdrivet bolag kan vi arbeta mer decentraliserat, fatta beslut snabbare och således hantera förändringar och möjligheter på ett snabbare och bättre sätt än många andra.

Vad betyder värderingarna för dig?

Värderingars-betydelse-för-Elisabeth-medarbetare-A-Society

"A Society’s värdeord genomsyrar hela min vardag i allt från mötet med konsulter, kunder och kollegor. Våra snabba beslutsvägar skapar möjlighet till ACTION, enkelheten i affärer skapar FRIHET och att jobba med kollegor och konsulter som brinner för det dom gör skapar PASSION."

Elisabeth Dahl

Partner Manager

Värderingars-betydelse-för-Nicholas-medarbetare-A-Society

"Det är skönt att ha med sig värderingar i ryggen som man kan stå bakom och agera utefter. Våra värdeord är något som genomsyrar hela organisationen och varje individuell medarbetare. Detta är något som uppskattas av medarbetare likväl våra samarbetspartners."

Nicholas Uusitalo

Partner Manager

Värderingars-betydelse-för-Matiss-medarbetare-A-Society

"Att inte tumma på, vare sig mina egna eller företagets, värderingar är den viktigaste delen i att skapa långsiktiga relationer och göra vunna förtroenden hållbara över tid."

Matiss Zervens

Global Account Manager

Värderingars-betydelse-för-Mirelle-medarbetare-A-Society

"Jag känner mig stolt och delaktig i att vara en del av A Society, genom att hela tiden göra det där lilla extra både internt och externt för att nå framgång. Att leva efter våra värderingar skapar förutsättningar för långsiktiga relationer samtidigt som det ger mig möjlighet att våga tänka utanför boxen och utmana mig själv, vilket gynnar både bolaget, våra kunder, konsulter och partners."

Mirelle Södergrann

Partner Manager & Sales Coordinator